Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyJižní MoravaMoravskoslezskoTřeboňskoUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN
Rezervovat ubytování Rezervovat stůl v restauraci

Z Brna na západ

Velkolepé rezidence Znojemska

Znojmo a Znojemsko se stalo jedním z významných center světské i církevní barokní architektury na Moravě především díky velkorysému přístupu rodu Althanů k rodové sebeprezentaci. Stejnou zásluhu mají i premonstráti z Louky u Znojma (dnes už bezmála střed města), kteří financovali výstavbu monumentálního palácového komplexu, viditelného z dálky jako dominantu města Znojma. (videoprezentace Znojmo)
 • Zámek ve Vranově nad Dyjí vybudovali Althanové jako své reprezentativní rodové sídlo. Zde přijímali významné postavy říše, mimo jiné i císaře Karla VI. Podobně jako Liechtensteinové ve Valticích nebo Dietrichsteinové v Mikulově, také vranovští Althanové při obnově své rezidence zvolili typicky barokní koncepci triumfální cesty do šlechtického sídla. Ta ve Vranově vede po ostrohu přes most se vstupní věží až po hlavní zámecký Sál předků, oslavující velikost a slávu rodu. Zásadní byl přínos vídeňského architekta Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, který ze syntézy středoevropské rezidenční triumfální cesty a Berninim inspirovaného elipsovitého prostoru vytvořil jedinečný architektonický skvost. Sál předků, vybudovaný v letech 16881695, je zdálky viditelný chrám cti a slávy aristokratického rodu. K výzdobě interiéru si Jan Michael z Althanu pozval tehdy ještě málo známého malíře Johanna Michala Rottmayra (16581722) se sochařem Tobiasem Krackerem (16581722). V pilířích této stavby jsou umístěny sochy mýtických i historicky skutečných předků rodu, z nichž každý symbolizuje určitý příklad ctnosti. Působivá malba nad nimi (z roku 1695), je personifikací ctností a ústřední apoteózou hraběcího rodu. Architektura, sochařství i malba zde vytvářejí v té době jedinečný architektonický celek. Působivou součástí výzdoby zámku je dramaticky působící sousoší Herakles a Anteus na nádvoří – dílo z doby kolem roku 1720, o jehož autorství nemají odborníci zatím jasno. (videoprezentace Vranov nad Dyjí)

 • Palác Althanů v samotném srdci Znojma (Starhemberský palác)  Pozoruhodně se dochoval mohutný objekt v centru Znojma, raně barokní dílo neznámého architekta s ještě manýristickými prvky a s téměř neporušeným vstupním průčelím. Poschoďový palác se sloupovou síní v přízemí a dvěma dvorními křídly byl vystavěn jako reprezentativní městské sídlo Starhembergů kolem roku 1607 na místě tří městských domů. Jeho přestavbu v 80. let 17. století si zadal už rod Althanů a díky ní má dnes palác výjimečné místo v palácové architektuře Moravy. V domě byl v letech 16311632 ubytován Albrecht z Valdštejna, odtud vyjednával s císařem Ferdinandem II. o kořisti z podmaněných území a zde byl jmenování generalissimem císařských vojsk. Nyní je objekt uzpůsoben restauračnímu a hotelovému provozu.

 • Znojemský hrad, správněji Deblínský zámek, stojí v místech doloženého osídlení z konce mladší doby kamenné. Prastaré kultovní místo na skalnatém ostrohu nad soutokem Dyje a Gránice využili moravští Přemyslovci ke zbudování zeměpanského hradu s důležitým správním, kulturním i obranným významem. Ten však ztratil koncem 17. století a ve zpustlém stavu jej císař Josef I. prodal Maxmiliánovi Františkovi z Deblína a jeho bratrovi, kteří jej přestavěli na barokní zámek s rozlehlým čestným dvorem (snad podle plánu Jana Bernarda Fischera z Erlachu). Z původního hradu se dodnes dochovala, kromě části hradeb, jen pozoruhodná románská rotunda sv. Kateřiny. Od roku 1910, po té, co byl zámek využíván i jako kasárna a vojenský lazaret, byl objekt upravován Městem Znojmo pro muzejní účely. Dnes je sídlem Jihomoravského muzea a v rámci prohlídkových expozic je možné navštívit i barokní Sál předků. Tato slavnostní vstupní prostora byla vyzdobená kolem roku 1720 freskami Jana Michaela Fisée. Znázorňují portréty českých a habsburských panovníků i alegorie Svornosti a Slávy zemí Koruny české.

 • Barokní okázalost přímo v centru Znojma v sobě ukrývá i kostel Nalezení sv. Kříže se sousedním dominikánským klášterem či jezuitský kostel sv. Michala. Velmi neobvyklou barokní pamětihodnost najdeme i v hlavní dominantě Znojma, gotickém kostele sv. Mikuláše. Jde o vrcholně barokní kazatelnu ve tvaru zeměkoule, dílo Josefa Winterhaldera st. Jen kousek dál, v Rajské zahradě znovuosazené vinohradem, stojí za povšimnutí barokní sousoší Kalvárie. Na Masarykově náměstí v centru pak nelze pominout mariánský Morový sloup patřící k nejstarším barokním na našem území. Byl postaven v letech 1679–1682 na paměť zažehnání velké morové epidemie na místě, kde zřejmě dříve bylo popraviště. 

 • Stavba premonstrátského kláštera v Louce byla produktem vrcholící barokní kultury na Moravě. Generální projekt novostavby kláštera vypracoval roku 1748 Franz Anton Pilgram (16991761), po jehož smrti převzal staveniště dvorní architekt Marie Terezie Paul Anton Hldebrandt (17191797). Objekty kláštera, doplněné sochařskými a malířskými díly, se ihned staly středem pozornosti umělců na jižní Moravě a ovlivňovaly zejména architekturu fasád až do pozdního 19. století. Nejvýznamnějším sálem konventu se stal dodnes nezachovaný letní referktář s malířskou výzdobou Franze Antona Maulbertsche a Josefa Winterhaldera mladšího a se sochařskou výzdobou Josefa Winterhaldera staršího Nezachovala se ani Maulbertschova malba ze stropu klášterní knihovny, oslavující pokrok lidského ducha. Zachovaly se jen její skici a kresby. Klášter se v době josefínských reforem stal majetkem armády a té sloužil až do konce 80. let 20. století. Dnes je zde několik expozic souvisejících s vinařskou tradicí Znojemska a některé sály slouží kulturně-společenským účelům. Většina areálu je však nevyužita a chátrá.

 • Proboštství kláštera křížovníků s červenou hvězdou v Hradišti, na dohled od Znojemského hradu, je ukázkou pozdního baroku ovlivněného již osvícenstvím. V mnohém se podobá geometrickému purismu raně barokních staveb. Navenek je to prostá stavba, zdáli působící jako poutní místo. O to působivější je interiér chrámu vymalovaný Franzem Antonem Maulbertschem a Josefem Winterhalderem mladším, který se na výzdobě interiéru podílel s Ondřejem Schweiglem.

Nenechte si ujít:

 • Poutní kostel v Lechovicích Při cestě z Brna do Znojma, nechali představení louckého kláštera v letech 17181722 postavit podle projektu Christiana Alexandra Oedtla kostel Navštívení Panny Marie. Kostel, vybudovaný nad léčivým pramenem, oceňují historikové umění jako výrazný příklad orientace na dynamický proud rakouské tvorby, který jinak v zemi nezanechal velkou odezvu.

 • Zámek Jaroměřice nad Rokytnou – Budete-li ve Znojmě či ve Vranově nad Dyjí trávit dovolenou, vyplatí se věnovat jeden půlden výletu do nedalekých Jaroměřic nad Rokytnou (kraj Vysočina). Tamní okázalá rezidence hraběcího rodu Questenberků byla za časů baroka významným střediskem barokního kulturního života. Jan Adam z Questenberku, pro něhož při přestavbě zámku (1709–1739) pracovali Jakob Prandtauer a Paul Decker, zde vytvořil hudební středisko s orchestrem a operním souborem z řad poddaných. František Václav Míča zde zkomponoval a také uvedl první operu v českém jazyce "O původu Jaroměřic".

 • Barokní kaple Nejsvětější Trojice v Rosicích – leží na kopci zvaném Trojice na jižním okraji města a je jednou z dominant Rosic. Nechal ji postavit tehdejší majitel rosického panství Jiří Rupert Haušperský v roce 1691. Kaple má tvar šestiúhelníku s půlkruhovými apsidami, v nichž ve třech jsou střídavě umístěny oltáře a tři slouží jako sakristie. Přístupovou cestu tvoří křížová cesta s chráněným lipovým stromořadím. Samotná kaple je chráněna jako kulturní památka České republiky Kaple je cenným dokladem architektury v době přechodu raného a vrcholného baroka. Každoročně v květnu se zde koná poutní akce Rozsvícená trojice.
 • Znojemské podzemí Rozsáhlý podzemní labyrint chodeb a sklepení pod centrem Znojma, budovaný od přelomu 14. a 15. století ve čtyřech patrech pod sebou, má celkem téměř 30 km. Prohlídka prostor, které dřív sloužily ke skladování potravin a vína, ale také k úkrytu obyvatel města před nepřáteli, je zpestřena Tajemnou podzemní expozicí, kde najdete pohádkové postavy, alchymistickou dílnu a oživlé skály. V nabídce jsou také adrenalinové trasy pro ty, kdož se nebojí vody, bláta a netrpí klaustrofobií.

 • Rotunda sv. Kateřiny – Národní kulturní památka stojí v areálu znojemského přemyslovského hradu. Jedna z románských staveb, postavených v raném středověku na území Moravy a Čech, vyniká zachovalými románskými nástěnnými malbami z roku 1134. Dnes bychom tento narativní soubor maleb mohli označit za „komiks“ zachycující historii přemyslovského knížecího rodu. Právě zaměřením na ideologii státu jsou tyto malby výjimečné v románském umění Evropy. Rotunda je nejstarší stavbou na území Znojma.

Události hodné pozornosti: