Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyJižní MoravaMoravskoslezskoTřeboňskoUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN
Rezervovat ubytování Rezervovat stůl v restauraci

Na jih od Brna

Velkolepé sídlo Dietrichsteinů 

Jako kus severní Itálie na Moravě bývá označován Mikulov na samé hranici Rakouska. „Italský“ vzhled mu propůjčila už sama příroda a krajina, ve které město leží. (videoprezentace Mikulov)
 • Rezidenční město v komponované krajině dostalo svoji barokní podobu počátkem 17. století díky kardinálu Františku Dietrichsteinovi (1570–1636). Podle vzorů italské pozdní renesance, manýrismu a nastupujícího baroka nechal postavit klášter kapucínů s kostelem sv. Vavřince, poutní loretánskou kapli (napodobenina Santa Casy v italském Loretu) s kostelem sv. Anny (dnes hrobka Dietrichsteinů), poutní kostel sv. Šebestiána s kapličkami křížové cesty na Svatém kopečku a také klášter piaristů s kostelem sv. Jana Křtitele a gymnáziem. Dokončena byla přestavba hradu na renesanční (později barokizovanou) zámeckou rezidenci s divadlem, míčovnou a zahradou na terasách, na kterou navazovaly na jižním a východním okraji města obory s letohrádky. Tehdy získal Mikulov svoje typické panorama a od té doby patřil mezi nejvýznamnější vrchnostenská rezidenční města naší země. To vše se po staletích zachovalo v pozoruhodné celistvosti, takže stojí za to zvolit si Mikulov jako cíl poznání, ale i východisko cest ke klenotům sousedního Lednicko-valtického areálu –někdejšího liechtensteinského panství.

 • Kvalitní umělci se postarali o vytvoření rodového sídla podmanivé krásy. Honosné průčelí rodinné hrobky projektoval Jan Bernard Fischer z Erlachu. Kupole a monumentální štuková výzdoba byla svěřena Giovannimu G. Tencallovi. V piaristickém kostele sv. Jana Křtitele vyzdobil interiér Franz Anton Maulbertsch, největší osobnost vídeňské malby 18. století. K významným objektům, bez nichž si dnes malebný obraz města nedovedeme představit, patří monumentální sloup Nejsvětější trojice na Historickém náměstí, který byl, stejně jako kašna se sochou Pomony, vystavěn v první půli 18. století. Na výzdobě sloupu se sochařsky podílel rakouský sochař Ignác Lengelacher, jehož díla zdobí nejen Mikulov (čestný dvůr), ale i jeho široké okolí. Architektem přestavby kardinálova zámku byl s největší pravděpodobností italský stavitel Giovanni Giacomo Tencalla. Dvakrát zámek postihl ničivý požár. Podruhé vyhořel na samém konci války v dubnu 1945. V padesátých letech 20. století byl díky Spolku pro obnovu mikulovského zámku obnoven podle plánů brněnského architekta Otakara Oplatka.

 • Novokřtěnci – Kromě renesančních a barokních památek můžeme dnes v Mikulově nahlédnout také do historie náboženské sekty novokřtěnců – Habánů, kteří do Mikulova přišli v roce 1526 a jejichž vůdce Balthasar Hubmaier byl později ve Vídni upálen. Upomínkou na jejich pobyt je ve zdejším muzeu hlavně zachované fajánsové zboží, které se tehdy vyváželo do sousedních zemí.

 • Židé Významnou úlohu v historii města hráli také Židé, jejichž obec zde vznikla před polovinou 15. století. Od půlky 16. století až do roku 1851 byl Mikulov sídlem moravských zemských rabínů, mezi nimiž vynikl zejména Jehuda Löw ben Becalel, známý jako rabi Löw. Dnes jejich pobyt připomíná jedinečně dochovaný židovský hřbitov a obnovená Stará synagoga, jejíž vzhled je výsledkem barokní přestavby.

Krajina pod ochranou UNESCO

Doménou Liechtensteinů se stal Lednicko-valtický areál. Základem komponované barokní krajiny na jihu Moravy se stal již zmíněný soubor křesťanských staveb na Svatém kopečku v Mikulově s poutním kostelem sv. Šebestiána, ale vrcholný výraz našlo toto úsilí v oblasti mezi Lednicí a Valticemi, které se staly liechtensteinským rodovým sídlem.
 • Valtickou rezidenci jako architektonickou i uměleckou sebeprezentaci rodu se rozhodl vybudovat Anton Florian z Liechtensteina (1565–1721), který získal Valtice dědictvím. Na přestavbě někdejšího renesančního a manýristického zámku a vytváření velkolepého urbanistického celku propojujícího rezidenci, město a přírodní okolí pracovalo několik významných architektů. Přestavbu zámku v barokním duchu prováděl nejspíš Govanni Pietro Tencalla, později Johann Bernhard Fischer z Erlachu, za jehož výtvor pokládají historikové umění především tzv. Sallu terrenu – symetricky řešenou část přízemí o patnácti osách ve východním křídle zámku. Svoji stopu ve valtických projektech (zámek, španělská stáj, lisovna, jízdárna, kostel Nanebevzetí Panny Marie atd.) zanechali také Domenico Martinelli, Antonio Maria Beduzzi, Giovanni Giacomo i Giovanni Pietro Tencallové, rakouský architekt Anton Johann Ospel a brněnský Andrea Erna. Významným turistickým cílem je dnes – kromě jízdárny, ve které se každoročně konají Valtické vinné trhy, také v roce 2015 obnovené zámecké barokní divadlo, jehož vybavení je přesnou kopií barokního divadla v Českém Krumlově. V podzemí zámku vychutnáme každoročně obnovovanou degustační expozici stovky nejlepších vín České republiky. Na zámku sídlí Národní vinařské centrum ČR. (videoprezentace Valtice)

 • Zámek v Lednici, ležící několik kilometrů severněji v areálu rozsáhlého lesoparku s řadou rybníků a drobných solitérních staveb, získal svoji nynější podobu ve stylu tudorovské gotiky až v období romantismu, stejně jako většina krajinářských úprav okolí. V barokní podobě se zachoval jen soubor zámeckých koníren. Nejmladší část areálu – trojkřídlé stáje s jízdárnami z let 1688–1696, navrhl Johann Bernhard Fischer z Erlachu; zámecká oranžerie pak byla započata roku 1700. V Lednici, která byla letní rezidencí Liechtensteinů, pracoval také Andrea Erna, zahradu koncipoval Giovanni Giacommo Tencalla. (videoprezentace Lednice)

 • Krajinářské úpravy kolem Mikulova i v Lednicko-valtickém areálu mají velmi mnoho společného, neboť byly založeny na stejném principu: Rozvíjely přirozené možnosti původní přírody i zemědělské krajiny rybníků, vinic, polí a pastvin na jižním a východním předpolí Pavlovských vrchů, avšak umělecké prostředky zkrášlující krajinu odpovídaly módě a stylům doby. Zatímco ty mikulovské vycházely ze vzorů zahradní a krajinné tvorby italské pozdní renesance, manýrismu a nastupujícího baroka 16. a počátku 17. století, lednicko-valtické se inspirovaly hlavně anglickým romantismem 18. a 19. století (umělé zříceniny, orientalismus atd.). Obě formy estetických úprav krajiny zde na téměř třech stovkách hektarů přežily staletí v původní podobě a dnes oprávněně figurují na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. (videoprezentace Lednicko-valtický areál UNESCO)

Nenechte si ujít:

 • Romantické solítéry – Prohlídku rozsáhlého (leso)parku mezi Lednicí a Valticemi by se neměla obejít bez návštěvy atraktivních romantických solitérních staveb – MinaretuDianina chrámu, umělé zříceniny Janova hradu, umělé zříceniny aquaduktu atd. Můžete při tom využít plavby lodí po ramenech Dyje, nebo projížďku bryčkou, taženou koňským spřežením. Pokud nemrzne, stará se o projížďky po Dyji vytápěná loď.

 • Barokní sklepy v Pavlově – honosné štíty barokních sklepů v ulici Česká dokumentují, jak bohatou vinařskou obcí Pavlov byl. V přízemí lze vidět vstup do lisovny a do sklepa, patro obýval vinař se svou rodinou. Devatenáct památkově chráněných sklepních domků je jen malou částí unikátní vesnické památkové rezervace, do níž patří také půvabný barokní hřbitov a řada selských gruntů z 18. století.

 • Nejmladší moravské lázně v Lednici nabízejí kromě léčebných kúr také krátké wellness programy, například víkendové. Lázeňský areál v Lednici byl v roce 2015 propojen s centrem obce novou moderní kolonádou.

 • Salon vín ČR Prohlídku valtického zámeckého sklepení spojte s návštěvou degustační expozice Salonu vín České republiky a s ochutnáním některého ze stovky nejlepších vín daného ročníku z Moravy i z Čech.

 • Unikátní Archeopark v Pavlově se stálou expozicí přibližující kulturu lovců mamutů v místech, kde se našla Věstonická Venuše, v budově oceněné titulem Stavba roku 2016.

 • Prohlídka stálé expozice Regionálního muzea Mikulov, ve které nechybí ani barokní a vinařské skvosty či připomínky římského a germánského osídlení v kraji pod Pálavou.

Události hodné pozornosti: